Tvrtka

Ink Projekt d.o.o. osnovan je 2006. godine. Bavi se projektiranjem, nadzorom i konzalting uslugama u građevinarstvu.

Tvrtka je specijalizirana za projektiranje građevinskog i arhitektonskog dijela visokonaponskih postrojenja te pripadajuće infrastrukture elektroenergetskih objekata. S obzirom na specifičnost objekata te poznavanje zahtjeva iz područja elektrotehničke struke, uz projektiranje, tvrtka pruža i usluge konzaltinga i nadzora nad izgradnjom navedenih objekata.

Glavninu poslovanja tvrtke predstavlja izrada građevinskog i arhitektonskog dijela tehničke dokumentacije – idejni, glavni i izvedbeni projekti za
objekte vezane uz prijenos električne energije te konzalting usluge na navedenim objekatima, kao što su izrada projektnih zadataka,
izrada ponudbene dokumentacije, konzalting pri odabiru izvođača i projektantski nadzor. Također tvrtka provodi i stručni nadzor nad građenjem.

Ink Projekt d.o.o. ima velik broj referenci za projektiranje objekata za prijenos električne energije naponske razine do 500 kV u Hrvatskoj i u svijetu.

CroCert_IQNet_9001-2015_logos

U tvrtki je zaposleno osam osoba. Zaposlenici su diplomirani inženjeri građevinarstva i arhitekti. Svi zaposlenici su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva, odnosno Hrvatske komore arhitekata ili vježbenici, projektanti suradnici. Zaposlenici su aktivni članovi domaćih i stranih profesionalnih organizacija i udruženja.

Poslove unutar tvrtke vode projektanti, ovlašteni inženjeri. Voditelj projekta je ovlašteni inženjer koji određuje suradnike na pojedinom projektu. Voditelj projekta nosi odgovornost za izradu projekta unutar uvjeta postavljenih ugovorom i zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom. Uz projektante suradnike unutar tvrtke prema zahtjevima projekta uključuju se suradnici, stručnjaci s područja drugih struka.

Tvrtka provodi program stručnog usavršavanja, kontinuirano se prate stručna literatura, zakonska regulativa i propisi s područja struke te računalni alati.

Upravljanje kvalitetom

Poslovna politika tvrtke Ink Projekt d.o.o. je postizanje kvalitete u svim aspektima poslovanja.
Tvrtka primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2015.

Politika i ciljevi kvalitete ostvaruju se sustavnim pristupom upravljanju kvalitetom, kontinuiranom provjerom provedbe osnovnih postavki sustava, vrednovanjem postignuća i trajnim poboljšanjem poslovnih procesa.

Misija

Usmjerenost na potrebe investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom najvažnije su vrijednosti prema kojima tvrtka određuje svoju uspješnost.

Da bi smo postigli, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i stručno usavršavati
  • pribavljati najsuvremenije stručne informatičke i komunikacijske resurse te osiguravati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
  • pomoći investitorima u odabiru optimalnih i cjelovitih rješenja
  • pratiti propise i drugu zakonsku regulativu u području djelovanja
  • postizati kvalitetu koja će poticati investitore da nas ponovno izaberu kao partnera
  • primjenjivati i poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete

Svaki djelatnik tvrtke Ink Projekt upoznat je s misijom, shvaća je i prihvaća kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.